021 87158001

پرداخت Sevis fee

پارسیان‌پی

پرداخت Sevis fee

کلیه دانشجویان غیر آمریکایی، حتی دانشجویانی که اهل کشورهایی هستند که در خصوص معافیت ویزا با ایالات متحده به توافق رسیده اند، در SEVIS ثبت نام می شوند. به این دلیل دانشجویان مشمول این طرح قرار گرفتند که آنها قرار است مدت به مراتب طولانی تری نسبت به بازدید کنندگان خارجی غیر مهاجر در ایالات متحده اقامت کنند و در بسیاری از موارد دولت ایالات متحده قادر نبوده است که بگوید چه اتفاقی برای دانشجویان خاصی افتاده است، و اینکه آیا در زمان خاصی آنها در وضعیت ویزا بوده اند و یا اصلاً در ایالات متحده حضور داشته اند یا خیر. کلیه بازدیدکنندگان غیر مهاجری که به ایالات متحده می آیند، اعم از دانشجویان و یا سایر افراد، در حال حاضر تا حدودی از طریق برنامه US-VISIT ردیابی می شوند.

برای پرداخت باید از طریق اینجا اقدام نمود.

کلیه کسانی که برای پرداخت هزینه های تحصیل یا زندگی خود ، تحت حمایت دولت آمریکا هستند و همچنین همراهان آنها،از پرداخت این هزینه معاف می باشند.

نرخ پرداخت برای هزینه Sevis Fee :

AMOUNT DESCRIPTION
$۲۰۰ For students : F-1, F-3, M-1 or M-3
None For spouses and dependent children (F-2, M-2 or J-2) of students or exchange visitors
$۱۸۰ For exchange visitors : J-1
None Federally sponsored exchange visitor program (program codes start with G-1, G-2, G-3, or G-7
$۳۵ Summer work/travel program
$۳۵ Au pair program
$۳۵ Camp counselor program

برای پرداخت هزینه Sevis fee ابتدا فرم مشخصات را تکمیل و عضو سایت شده و بعد از ارسال درخواست برای شما لینک فاکتور برای پرداخت ارسال خواهد شد.

توجه: نرخ پرداخت دلار در پارسیان، ۱۵۰ تومان بالای نرخ روز بازار ارز بوده و هیچ کارمزد دیگری ندارد.

پرداخت Sevis fee