021 87158001

فروش بیت کوین

فروش بیت کوین به پارسیان پی

فروش بیت کوین

برای فروش بیت کوین به پارسیان پی شما فقط نیاز به تماس با پشتیبانی آنلاین و یا تلگرام پارسیان پی دارید.

نرخ مرجع برابری بیت کوین با دلار وبسایت Coinbase.com (مرجع گوگل) خواهد بود.

نرخ اعلام شده برای فروش بیت کوین به پارسیان پی فقط ۱۰ دقیقه معتبر بوده و در صورتی که در زمان مقرر شده بیت کوین اعلام شده برای پارسیان پی ارسال نشود، قیمت اعلام شده باطل خواهد بود.

برای تسویه ریالی بیت کوین، در صورتی که مقدار بیت کوین ارسالی کمتر و یا برابر با یک بیت کوین باشد، با ۱ کانفرمیشن ، و در صورتی که بیت کوین ارسالی بین ۱ تا ۵ عدد باشد با ۳ کانفرمیشن و بیش از ۵ بیت کوین بعد از ۳کانفرمیشن تسویه خواهد شد.

مشتریان محترمی که درآمد ارز الکترونیک دارند و یا بصورت ارز الکترونیک در اختیار دارند، امکان نقد شدن آن بصورت بیت‌کوین توسط پارسیان‌پی امکانپذیر بوده و برای فروش بیت کوین به پارسیان پی از طریق این صفحه سفارش خود را ارسال فرمایید.

در صورت انلاین بودن اپراتور پارسیان‌پی برای تسریع در نقد شدن وجه خود، با اپراتور آنلاین تماس بگیرید.

توجه : مشتریانی که برای اولین بار از خدمات پارسیان‌پی استفاده می‌نمایند ، نیاز به تایید هویت خود داشته، و می‌بایستی که کپی کارت شناسایی خود را برای پارسیان‌پی ارسال نمایند. فرایند تایید هویت فقط یکبار برای هر مشتری خواهد بود.

برای مشاوره چگونگی نقد کردن درآمد ارزی به اینجا مراجعه فرمایید.